• هزینه های سیگار کشیدن+pdf
  • هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات
  • فرهاد مجیدی نسبت به قلیان‌کش‌های استقلال کاملاً حساس شده و پیگیر آن است.
  • پیام های متفاوت در مورد مصرف دخانیات در برنامه عصر جدید چه تاثیری در مخاطبین دارد
  • فیلم میزان قطران کشیدن یک پاکت سیگاردر مدت یک ماه
  • روشهای ترک سیگار
  • تاثیر مصرف نیکوتین بر بیماران دیابتی
  • اثرات نیکوتین بر ورزشکاران
  • استعمال دخانیات اصلی ترین علت بیماران ایرانی
  • فیلم آموزشی عوارض سیگار کشیدن وفوائد ترک سیگار

سردبیر

تاثیر پوسترها در تغییر نگرش افراد جامعه در موردمصرف دخانیات

در حالیکه نقش تبلیغات تلویزیون و سینما تاثیر عمده در گرایش نوجوانان در مصرف دخانیات دارد.تاثیر پوسترها در تغییر نگرش افراد جامعه در موردمصرف دخانیات نقش مهمی داشته باشد.اما سازمانهای متولی سلامت چقدر از این فرصتها و امکانات بهره گرفتند. به... Read more

طراحی سایت و سئو : طراحی سایت پوشش