• فیلم میزان قطران کشیدن یک پاکت سیگاردر مدت یک ماه
  • روشهای ترک سیگار
  • تاثیر مصرف نیکوتین بر بیماران دیابتی
  • اثرات نیکوتین بر ورزشکاران
  • استعمال دخانیات اصلی ترین علت بیماران ایرانی
  • فیلم آموزشی عوارض سیگار کشیدن وفوائد ترک سیگار
  • مرگ زودهنگام زنان به دلیل نوشیدن و سیگار کشیدن «به سبک مردان»
  • مصرف دخانیات و مشروبات الکلی چه خطرهایی برای نوجوانان دارد؟
  • سازمان جهانی بهداشت: سیگار کشیدن خطر اصلی برای سلامتی مردان اروپایی است
  • Champix (varenicline) is a quit-smoking prescription medication. You take it in tablet form.

سردبیر

تاثیر پوسترها در تغییر نگرش افراد جامعه در موردمصرف دخانیات

در حالیکه نقش تبلیغات تلویزیون و سینما تاثیر عمده در گرایش نوجوانان در مصرف دخانیات دارد.تاثیر پوسترها در تغییر نگرش افراد جامعه در موردمصرف دخانیات نقش مهمی داشته باشد.اما سازمانهای متولی سلامت چقدر از این فرصتها و امکانات بهره گرفتند. به... Read more

طراحی سایت و سئو : طراحی سایت پوشش